فرم درخواست همكاری - استخدام

نام را وارد کنید.

فقط حروف وارد شود.

نام خانوادگی را وارد کنید.

فقط حروف وارد شود.

نام پدر را وارد کنید.

فقط حروف وارد شود.

تاریخ تولد را وارد کنید.

شماره شناسنامه را وارد کنید.

محل تولد را وارد کنید.

فقط حروف وارد شود.

کد ملی را وارد کنید.

کد ملی به صورت 10 رقمی باشد.

جنسیت را انتخاب کنید.

وضعیت نظام وظیفه را انتخاب کنید.

مقطع تحصیلی را وارد کنید.

رشته تحصیلی را وارد کنید.

فقط حروف وارد شود.

گرایش را وارد کنید.

فقط حروف وارد شود.

معدل را وارد کنید.

تلفن ثابت را وارد کنید. همراه با پیش شماره و بدون خط تیره یا فاصله مانند 02187654321" باشد.

تلفن همراه را وارد کنید.

تلفن همراه 11 رقم و با 09 آغاز شود.

کد پستی 11 رقم باشد.

پست الکترونیک را وارد کنید.

{{emailValidate}}

لطفا یک فایل از نوع pdf یا docx اینجا رها کنید.حداکثر حجم 2 مگابایت
متاسفانه مرورگر شما از آپلود فایل توسط کشیدن و رها کردن پشتیبانی نمی کند
درصد پیشرفت آپلود {{uploadPercent}}

{{securityMsg}}

اگر کد خوانا نیست یک بار روی آن کلیک کنید.

{{p.OldCheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}
{{p.CheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}